De OV-fiets formule – Verantwoording

[Bronnen

OV-fiets: Overal een fiets! Businessplan 2005 & 2006, Stichting OV-fiets, juli 2005

Klantonderzoek II: Hoe bevalt de OV-fiets?, Fietsersbond, november 2005

De OV-fiets formule, ProRail, januari 2006

Partners:

Stichting DOEN heeft 587 OV-fietsen geschonken en steunt de exploitatie. www.doen.nl

De Fietsersbond is mede-initiatiefnemer en pleitbezorger van de OV-fiets. www.fietsersbond.nl

NS wijst reizigers op de OV-fiets en maakt verhuur op stations mogelijk. www.ns.nl

ProRail is de bedenker, ontwikkelaar en eigenaar van de OV-fietsformule. www.prorail.nl

REISinformatiegroep geeft ook algemene informatie over de OV-fiets. www.9292ov.nl

Stadsregio’s en provincies investeren in huurlocaties voor de OV-fiets. www.gelderland.nl www.noord-holland.nl www.roa.nl www.stadsregio.rotterdam.nl

Internet

www.OV-fiets.nl voor iedereen

www.OV-fiets.nl/zakelijk voor bedrijven

www.OV-fiets.nl/stallinghouder voor stallinghouders

www.OV-fiets.nl/overheid voor overheden

info@OV-fiets.nl voor vragen

Colofon

Uitgave

Stichting OV-fiets

Postbus 8213

3503 RE UTRECHT

Tekst : Marc Maartens

Foto’s

Gerlo Beernink (14 en 20)

Roy Beusker (10 en 12)

Fietsersbond (illustratie 24)

Estella Klouth (22)

Jan Lankveld (4)

Erik Smeels (6, 8, 16 en 18)

Pieter de Swart (voorkant)

Vormgeving: Erik Smeels, STIO industrial design

ISBN-10 90-810441-1-7

ISBN-13 978-90-810441-1-0

Utrecht, februari 2006