9 Ondernemende OV-fiets stallingen

Stallinghouder is franchisenemer

OV-fiets is een franchiseformule. Een stallinghouder die OV-fietsen wil verhuren, sluit een contract met de Stichting OV-fiets. Dan krijgt hij OV-fietsen, een scanner en reclameborden. De stallinghouder verplicht zich om de centraal vastgelegde dienstverlening en kwaliteit na te leven. Ook onderhoudt hij de OV-fietsen. Dat kan hij zelf doen of uitbesteden. De ideale stallinghouder draagt de OV-fiets een warm hart toe, toont ondernemerszin en heeft ruimte voor de OV-fiets. Vijf argumenten om OV-fietsen te verhuren.

1. Nieuwe klanten

De OV-fiets voorziet in een bewezen behoefte: snel, gemakkelijk en betaalbaar een fiets huren bij een knooppunt van openbaar vervoer en vervolgens de vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt. Er bestaat weinig overlap met andere vormen van fietsverhuur. Zo is de comfortabelere stationsfiets meer geschikt voor toeristische dagtochten in de natuur en is de simpele OV-fiets meer bedoeld voor stadsritjes tot een kilometer of vijf. OV-fietsen worden het hele jaar door verhuurd, soms meerdere keer per dag. “De OV-fietsgebruikers zijn voor de fietsverhuurders vooral nieuwe klanten,” stelt de Fietsersbond in een onderzoek. Het gaat vooral om reizigers die vroeger gingen lopen, de bus pakten of een vouwfiets meenamen.

2. Extra inkomsten

Voor elke verhuring ontvangt de stallinghouder ruim twee euro. Deelnemende stallingen verhuren enkele tientallen tot een paar duizend OV-fietsen per maand. Het aantal ritten groeit en daarmee ook de totale vergoeding aan de stallinghouder.

3. Geen rompslomp

Een deelnemende stallinghouder hoeft geen verhuurcontracten te laten invullen, legitimatie te controleren of borg te innen. Door alleen een pasje en een sleuteltje te scannen, kan hij binnen een minuut een OV-fiets verhuren of innemen. Ook hoeft hij niet contant af te rekenen: bij terugkomst van de OV-fiets scant hij alleen het sleuteltje.

4. Geen investeringen

De deelnemende stallinghouder hoeft niet te investeren in OV-fietsen en andere startkosten. De scanner en borden met het OV-fietslogo kosten eenmalig 2.000 euro. Meestal nemen gemeenten of OV-autoriteiten dat bedrag voor hun rekening.

5. Landelijke formule

De OV-fiets werkt volgens een beproefde landelijke formule. Dat betekent een grotere herkenbaarheid voor de pashouders, centrale promotie van het product en minder werk voor de stallinghouder.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat: “Fietsers zijn mijn troetelreizigers.”

Lees verder: 10 Ondersteunende overheden