5. Honderd OV-fiets huurlocaties

Bewaakte stallingen

Pashouders kunnen OV-fietsen huren op ongeveer honderd huurlocaties, vooral bij stations. Negen op de tien huurlocaties zijn bewaakte fietsenstallingen. Die zijn het meest praktisch voor de verhuur van OV-fietsen: daar zijn personeel en ruimte beschikbaar. Het kan gaan om NS-stallingen, particuliere stallingen en gemeentelijke stallingen. Een medewerker geeft de OV-fietsen uit en neemt ze in. Een bewaakte huurlocatie kan binnen een paar dagen van start omdat OV-fiets alleen een scanner en borden hoeft te plaatsen. Dat kost zo’n 2.000 euro.

Automatische kluizen

Kleinere stations hebben meestal geen bewaakte stalling. Omdat OV-fietsen uiteindelijk op elk station te huur moeten zijn, is de automatische OV-fietskluis ontwikkeld. Dat is de standaard fietskluis (die bij veel kleinere stations staat) met een slimme deur. Daarin zit alle techniek voor de registratie. De pashouder identificeert zich door pasnummer en pincode in te toetsen. Dan springt een deur open met daarachter een OV-fiets. De pashouder pakt de OV-fiets uit de kluis en doet de deur dicht. En fietsen maar! Bij terugkomst springt na het intoetsen van pasnummer en pincode de deur van een lege kluis open. De pashouder stalt de OV-fiets in die kluis. De kluis herkent de OV-fietsen aan hun elektronisch kentekens. De pashouder sluit de deur. En snel naar de trein! Voordeel van automatische OV-fietskluizen is dat pashouders 24 uur per dag OV-fietsen kunnen huren en terugbrengen. De aanschafprijs bedraagt ongeveer 20.000 euro per vier stuks, inclusief plaatsing.

OV-fietsbox & sleutelkluis

Voor plaatsing bij bushaltes ontwikkelt OV-fiets met steun van de provincie Gelderland een automatische OV-fietsbox. Die zit tussen een bewaakte stalling en automatische OV-fietskluis in: tien tot zestien OV-fietsen in één ruimte die alleen toegankelijk is voor pashouders. Binnen hangt een sleutelkluis, een automaat die OV-fietssleuteltjes uitgeeft. Met zo’n sleuteltje haalt de pashouder een OV-fiets van het slot. Een OV-fietsbox kan bijvoorbeeld bestaan uit twee tegen elkaar gezette glazen abri’s. Hij kan later ook bij parkeerterreinen, P+R terreinen en transferia worden gezet. Voordelen zijn lagere kosten en efficiënter ruimtegebruik dan met losse OV-fietskluizen.

Compact stallen

Met het compact stallen van OV-fietsen is een ruimtebesparing te behalen van vijftig procent ten opzichte van het stallen van privé-fietsen. Dat kan simpel door OV-fietsen kop-staart te parkeren en steeds de voorste van de rij te verhuren. Of geavanceerd met volautomatisch compacte stallingen. Zo kunnen de deels ondergrondse ‘Fietsumrond’ en ‘Velominck’ met enkele aanpassingen ook OV-fietsen uitgeven en innemen. ProRail onderzoekt of ook de bovengrondse ‘Bikedispenser’ (ook wel FietSafe) een oplossing is voor grotere knooppunten zonder bewaakte stalling of bewaakte stallingen met ruimtegebrek.

Aristoteles: “Uiteindelijk ligt de rijkdom veel meer in het gebruik dan in het bezit”.

Lees verder: 6. Rendabele exploitatie