10 Ondersteunende overheden

Samenleving profiteert

Voor pashouders biedt de OV-fiets snelheid, gemak en vrijheid. Maar ook de samenleving profiteert van de OV-fiets: hij is schoon, stil, ruimtebesparend en gezond. De OV-fiets vermindert geluidsoverlast en verkeersproblemen. En hij verbetert de luchtkwaliteit (CO2 en fijn stof), het ruimtegebruik en de volksgezondheid. Voor regionale overheden is de OV-fiets verder een waardevolle aanvulling op het andere openbaar vervoer en een praktische invulling van ketenvervoer. Vandaar dat steeds meer provincies, stadsregio’s en gemeenten de OV-fiets steunen en stimuleren. Dat doen ze door nieuwe huurlocaties te openen en de OV-fiets te noemen in hun beleid. OV-autoriteiten kunnen de OV-fiets ook opnemen in hun concessies voor hun stads- en streekvervoer. Want waarom zouden ze alleen iets afspreken over bus, tram en metro als steeds meer reizigers op knooppunten OV-fietsen willen kunnen huren? De moderne consument verlangt keuzevrijheid.

Alle knooppunten

Alle knooppunten zijn interessant als huurlocatie voor OV-fietsen, als er maar voldoende bestemmingen zijn op fietsafstand (een tot vijf kilometer):

  • treinstations voor Arriva, Connexxion, NS en Syntus
  • metrostations, grotere (snel)tramhaltes en busstations
  • drukkere haltes van fast ferry’s, Interliner en Qliner
  • grotere parkeergarages, P+R terreinen en transferia.

Ruimte voor de OV-fiets

De Stichting OV-fiets heeft gevraagd het programma ‘Ruimte voor de fiets’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ProRail om te bouwen richting ‘Ruimte voor de OV-fiets’. V&W en ProRail investeren honderden miljoenen euro’s in het verbeteren van voorzieningen voor privé-fietsen bij stations (klemmen, kluizen, stallingen). Een individuele privé-fiets wordt minder efficiënt gebruikt dan een collectieve OV-fiets: een OV-fiets kan verschillende keren per dag worden verhuurd en dat op alle dagen van de week, ook in het weekend. Hierdoor is een OV-fiets gemiddeld twee keer zo ruimte-efficiënt als een privé-fiets. Daar bovenop kunnen OV-fietsen ook nog eens compacter worden gestald omdat ze allemaal hetzelfde zijn.